ติดต่อเรา
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ( สตส. )
701/702 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0 2509 7247 เบอร์โทรสาร 0 2509 7197 อีเมล์:[email protected]

Contact Us
Office Of Internal Audit Of The Royal Thai Police
701/702 Ramintra Road,Tha Raeng Sub-area,Bang Khen Area,Bangkok,10220 Thailand
Phone +66 2509 7247 Fax +66 2509 7197 E-mail:[email protected]