ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ( สตส. )
701/702 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทรศัพท์ 02-509-7247 เบอร์โทรสาร 02-509-7197 อีเมล์:[email protected]